Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương, nhiệm kỳ 2023 – 2028

02/03/2023

Sáng ngày 28/02/2023, Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023 – 2028.  

Tới dự Đại hội, đồng chí Ngô Thị Kim Cúc - Phó Bí thư đảng ủy, phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Chăn nuôi; đồng chí Lê Văn Huyên – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện; Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Viện Chăn nuôi tại khu vực Thụy Phương; đồng chí Phạm Duy Phẩm, Bí thư Chi bộ, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương và 48 công đoàn viên và người lao động đại diện cho toàn thể đoàn viên công đoàn của Trung tâm.

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn CSTV Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn Viện Chăn nuôi và công đoàn ngành phát động, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đại hội cũng đưa ra các mục tiêu, phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Kim Cúc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Chăn nuôi đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí cũng đưa ra 05 điểm mà Công đoàn Trung tâm cần chú ý trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã Bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 05 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; bầu 14 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viện Chăn nuôi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Bí thư đảng ủy, phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Chăn nuôi Ngô Thị Kim Cúc và Giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới

Đại diện BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới phát biểu tại Đại hội

Bùi Thu Huyền - Phòng Tổ chức Hành chính


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi