Hội nghị khoa học cấp cơ sở Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương giai đoạn 2020-2022

07/09/2022

Ngày 07/9/2022, Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương - Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị Khoa học cấp cơ sở giai đoạn 2020-2022 tại Hội trường của Trung tâm.

Tới dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Hội đồng khoa học; Lãnh đạo và cán bộ khoa học của Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương cùng đông đảo các quý vị đại biểu.

Hội nghị Khoa học cơ sở của Trung tâm là dịp tạo điều kiện cho các nhà khoa học công bố, chia sẻ và thảo luận những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi các giống gia súc lớn. Hội nghị Khoa học cơ sở lần này Trung tâm có 5 báo cáo cụ thể là:

1. Nghiên cứu khả năng sản xuất tinh của bò đực giống Senepol nhập khẩu từ Hoa kỳ nuôi trong điều kiện miền bắc Việt Nam.

2. Nghiên cứu khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò đực giống Blanc-Blue-Belgium (BBB) nhập khẩu từ Hoa Kỳ nuôi tại Moncada.

3. Khả năng sinh trưởng của tổ hợp lai giữa bò đực giống Charolais, Red Angus và Droughtmaster với bò cái lai Brahman nuôi tại Hà Nội, Hưng Yên và Thái Nguyên.

4. Khả năng sinh trưởng của ba tổ hợp lai giữa bò đực giống Charolais, Red Angus và Droughtmaster với bò cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tại huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi.

5. Năng suất, chất lượng thịt của con lai giữa bò đực giống Red Angus, Droughtmaster và Charolais với bò cái lai Brahman.

Hội đồng khoa học đã lắng nghe các báo cáo, trao đổi, thảo luận và đánh giá chi tiết cho từng báo cáo để tác giả chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi báo cáo trước Hội đồng khoa học Viện.

Giám đốc Trung tâm khai mạc Hội nghị (ảnh Phạm Thị Thanh Hường)

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu điều hành Hội nghị (ảnh Phạm Thị Thanh Hường)

Báo cáo viên trình bày báo cáo trước Hội đồng (ảnh Phạm Thị Thanh Hường)

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi