Hội nghị Khoa học cấp cơ sở Trung tâm Nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì giai đoạn 2020 - 2022

30/09/2022

Sáng ngày 29/9/2022, Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba vì - Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị Khoa học cơ sở giai đoạn 2020 - 2022 tại Trung tâm.

Tới dự Hội nghị có Viện trưởng TS.Phạm Công Thiếu; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Lãnh đạo và cán bộ khoa học của Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba vì.

Hội nghị được diễn ra với nhiều nội dung phong phú, nhiều thông tin khoa học được thể hiện ở các báo cáo Khoa học của giai đoạn 2020 -2022 và định hướng chiến lược nghiên cứu phát triển chăn nuôi trong giai đoạn mới của lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc.

Hội nghị đã lắng nghe các báo cáo, trao đổi, thảo luận, đánh giá, cho điểm và lựa chọn báo cáo tham dự Hội đồng khoa học cấp Viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì phát biểu khai mạc Hội nghị


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi