Hội nghị khoa học cấp cơ sở Trung tâm Nghiên cứu Ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi giai đoạn 2020-2022

28/09/2022

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng 28/9/2022, Trung tâm Nghiên cứu Ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi - Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị Khoa học cấp cơ sở giai đoạn 2020 - 2022 tại Hội trường của Trung tâm.

Tới dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Hội đồng khoa học; Lãnh đạo và cán bộ khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi, cùng đông đảo các quý vị đại biểu.

Hội nghị Khoa học cơ sở của Trung tâm là dịp để các nhà khoa học công bố, chia sẻ và thảo luận những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu và chăn nuôi Ong, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi. Hội nghị Khoa học cơ sở lần này Trung tâm có một số báo cáo cụ thể là:

(1) Khảo sát Ong không ngòi đốt tại 6 tỉnh trung du miền núi phía Bắc Việt Nam

(2) Một số đặc điểm sinh học và hình thái Ong đá (Apis Laboriosa) ở miền núi phía Bắc Việt Nam

(3) Nghiên cứu độ ẩm thích hợp của bánh thức ăn bổ sung thay thế phấn hoa cho ong ngoại (Apis Mellifera)

(4) Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp cho ăn thức ăn bổ sung thay thế phấn hoa cho đàn ong ngoại (Apis Mellifera) tới năng suất, chất lượng sản phẩm mật ong tại huyện Ba Vì, Hà Nội và 2 huyện Thanh Sơn, Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ.

(5) Đánh giá khả năng sản xuất gà 18Ga04 qua 3 thế hệ

(6) Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, năng suất thịt của gà thương phẩm 18M1 (♂18Ga04 x ♀LV)

(7) Khả năng sản xuất của tổ hợp lai gà bố mẹ (♂R1 x ♀R2LV2)

Hội đồng khoa học đã lắng nghe các báo cáo, trao đổi, thảo luận và góp ý chi tiết cho từng báo cáo để các tác giả chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi báo cáo trước Hội đồng khoa học Viện.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi