Hội nghị khoa học cấp cơ sở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi giai đoạn 2020 - 2022

23/09/2022

Sáng 23/9/2022, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi - Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị Khoa học cấp cơ sở giai đoạn 2020 - 2022 tại Thành phố Sông Công, Thái Nguyên.

Tới dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Hội đồng khoa học; Đại diện một số bộ môn thuộc Văn phòng Viện; Lãnh đạo và cán bộ khoa học của Trung tâm, cùng đông đảo các quý vị đại biểu.

Hội nghị Khoa học cơ sở của Trung tâm là dịp để các nhà khoa học công bố, chia sẻ và thảo luận những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc. Hội nghị lần này Trung tâm có 06 báo cáo cụ thể là:

(1) Kết quả điều tra đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh sản và phân tích đa dạng di truyền của trâu Thanh Chương – Nghệ An.

(2) Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch và khả năng sản xuất tinh đông lạnh cọng rạ của trâu Thanh Chương – Nghệ An.

(3) Đặc điểm sinh lý sinh dục và khả năng sản xuất trâu đầm lầy Thái Lan nhập nội nuôi tại Trung tâm.

(4) Nghiên cứu khả năng sản xuất của trâu thương phẩm nuôi trong MH nông hộ và trang trại tại Chiêm Hóa – Tuyên Quang.

(5) Kết quả nghiên cứu chọn tạo lợn bản địa ít sao hoặc không mang virus nội sinh.

(6) Hoạt động và mối liên kết của cá tác nhân tại các chợ bán buôn và bán lẻ gia cầm ở miền Bắc Việt Nam.

Tại Hội nghị, Hội đồng khoa học, các Nhà khoa học và các quý vị Đại biểu đã lắng nghe các báo cáo, trao đổi, thảo luận và góp ý chi tiết cho từng báo cáo để các tác giả chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi báo cáo trước Hội đồng khoa học Viện.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi