Hội nghị khoa học cấp cơ sở Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi giai đoạn 2020-2022

27/09/2022

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo viên trình bày báo cáo trước Hội nghị

Ngày 27/9/2022, Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi - Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị Khoa học cấp cơ sở giai đoạn 2020 - 2022 tại Hội trường của Trung tâm.

Tới dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Hội đồng khoa học; Lãnh đạo và cán bộ khoa học của Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi cùng đông đảo các quý vị đại biểu.

Hội nghị Khoa học cơ sở của Trung tâm là dịp để các nhà khoa học công bố, chia sẻ và thảo luận những kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm. Hội nghị Khoa học cơ sở lần này Trung tâm có một số báo cáo cụ thể là:

(1) Chọn tạo 2 dòng gà LZ và ZL qua 4 thế hệ

(2) Đặc điểm ngoại hành, khả năng sản xuất của gà sinh sản LZ1 và gà thương phẩm LLZ1

(3) Báo cáo kết quả nuôi khảo nghiệm giống gà Diên Tân

(4) Kết quả bước đầu chọn tạo dòng mái từ nguồn gen gà Lạc Thủy với gà LV

(5) Khả năng sản xuất của gà H’Mông trong 3 năm 2019-2021

(6) Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà VCN/BT-20

(7) Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Bạch Phong (gà Ác Trung Quốc)

(8) Khả năng sản xuất của gà VCN/G15 (VCN/G15 mới) sau khi được làm tươi máu

Hội đồng khoa học đã lắng nghe các báo cáo, trao đổi, thảo luận và góp ý chi tiết cho từng báo cáo để các tác giả chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi báo cáo trước Hội đồng khoa học Viện.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi