Hội nghị khoa học Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương giai đoạn 2020-2022

05/09/2022

Ngày 05/9/2022, Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương - Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị Khoa học cơ sở giai đoạn 2020-2022 tại Hội trường của Trung tâm.

Tới dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS.Ngô Thị Kim Cúc; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Hội đồng khoa học; Lãnh đạo và cán bộ khoa học của Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương.

Ngay sau lễ khai mạc, Hội nghị đã lắng nghe 5 báo cáo khoa học cụ thể là: (1) Năng suất sinh sản của lợn nái TH12, TH21 với lợn đực DDC1 ở các mô hình tại tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình và Hải Dương; (2) Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của đàn lợn DVN1, DVN2; (3) Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4; (4) Thành phần thân thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3, TP4; (5) Đánh giá chất lượng thịt của các tổ hợp lợn thương phẩm TP1, TP2, TP3 và TP4.

Với 5 báo cáo được trình bày trước Hội đồng, Hội đồng khoa học đã trao đổi, thảo luận và đánh giá chi tiết cho từng báo cáo để tác giả chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi báo cáo trước Hội đồng khoa học Viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị 

 

 

 

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi