Hội nghị khoa học Trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi

15/09/2020

Ngày 14/9/2020, Trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi - Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị Khoa học cơ sở năm 2020 tại Trung tâm.

Tới dự Hội nghị có Viện trưởng TS.Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS.Ngô Thị Kim Cúc. Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Hội đồng khoa học; Lãnh đạo và cán bộ khoa học của Trung tâm.

Ngay sau lễ khai mạc, Hội nghị đã lắng nghe 5 báo cáo khoa học, cụ thể là: Chọn lọc tạo 2 dòng gà Lạc Thủy; Nghiên cứu đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất, chất lượng thịt của con lai giữa gà Lạc Thủy với gà Lương Phượng; Khả năng sản xuất của gà Diên Tân; Đặc điểm ngoại hình, năng suất chất lượng thịt của con lai giữa gà Ai cập với gà DA15-16; Nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng và biến đổi bệnh lý đại thể của gà nhiễm virus gât bệnh thiếu máu truyền nhiễm trong điều kiện thí nghiệm.

Với 5 báo cáo điển hình của Trung tâm, Hội đồng khoa học đã trao đổi, thảo luận và đánh giá chi tiết cho từng báo cáo để tác giả chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi báo cáo trước Hội đồng khoa học Viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị khoa học

 

Nguồn tin: Trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi