Phân viện chăn nuôi Nam bộ tổng kết công tác năm 2020

22/12/2020

Ngày 22/12/2020, Phân viện chăn nuôi Nam bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch và nhiệm vụ năm 2021 tại Hội trường của Phân Viện.

Tới dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Hữu Tỉnh; đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT; phòng Tổ chức – Hành chính của Viện cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động tại Phân viện.

Năm 2020 là năm có nhiều biến động do ảnh hưởng lớn của dịch Covid, dịch bệnh trong chăn nuôi, giá mua- bán con giống không ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến các nhiệm vụ nghiên cứu  khoa học, chuyển giao vào sản xuất kinh doanh. Do tình hình dịch bệnh người chăn nuôi không tái đàn, người tiêu dùng cũng hạn chế chi tiêu nên đã ảnh hưởng về mặt cung cầu. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của Lãnh đạo Viện cũng như của Bộ Nông nghiệp, Phân Viện đã từng bước khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã triển khai thực hiện nghiêm túc đúng theo yêu cầu về nội dung và tiến độ 28 đề tài, dự án các cấp và 7 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Ngoài ra Phân viện cũng đã thực hiện tốt các công tác như: đầu tư mở rộng sản xuất, đời sống việc làm ổn định, mức thu nhập của của cán bộ công nhân viên được cải thiện, góp phần ổn định cuộc sống cho CBCNV.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức của Phân viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết

Toàn cảnh Hội nghị (ảnh: Phạm Thị Thanh Hường)

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Phạm Thị Thanh Hường)

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu và Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Hữu Tỉnh trao tặng huân chương lao động cho cán bộ đạt huân chương (ảnh: Phạm Thị Thanh Hường)

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu và Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Hữu Tỉnh trao tặng danh hiệu thi đua cho đơn vị đạt danh hiệu (ảnh: Phạm Thị Thanh Hường)

 

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu và Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Hữu Tỉnh trao tặng danh hiệu thi đua cho cá nhân đạt danh hiệu (ảnh: Phạm Thị Thanh Hường)

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi