Triển khai dự án “Xây mô hình chăn nuôi dê sữa tại Hà Nội và Bến Tre”

03/12/2021

Năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây tiến hành triển khai “Xây dựng mô hình chăn nuôi dê sữa tại Hà Nội và Bến Tre” thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương, giai đoạn từ năm 2021 đến 2023. Tại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội sẽ triển khai “Mô hình chăn nuôi dê sữa”. Đơn vị phối hợp là Trung tâm khuyến nông Hà Nội. Tiêu chí của Dự án là chọn điểm trình diễn, chọn hộ phải phù hợp với quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi dê của tỉnh, có truyền thống nuôi dê, có tiềm năng phát triển chăn nuôi dê sữa, giống dê sữa còn kém cần được cải tạo, có điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển nhưng vẫn thuộc vùng khó khăn. Tại điểm trình diễn mô hình với quy mô 66 con cho 06 hộ tham gia, mỗi hộ gồm 01 con dê đực và 10 con dê cái. Giống dê đưa vào mô hình là dê saanen có nguồn gốc bố, mẹ được nhập ở Mỹ và Úc.

Tham gia mô hình các hộ được Dự án hỗ trợ 70% giá trị con giống và vật tư thiết yếu gồm cám hỗn hợp cho dê cái chửa lứa đầu, vắc xin, tảng đá liếm và bình đựng sữa, được tham gia các lớp tập huần và được hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian thực hiện mô hình. Ngoài phần hỗ trợ các hộ phải tự đối ứng làm chuồng trại, đảm bảo đủ nguồn thức ăn, thực hiện việc chăm sóc nuôi dưỡng, quản lý đàn giống theo đúng yêu càu kỹ thuật.

 

 

Mục tiêu của Dự án là xây dựng được mô hình chăn nuôi dê sữa năng suất và chất lượng cao, chuyển giao kỹ thuật mới, nâng cao kiến thức cho người chăn nuôi. Cụ thể các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt được: Năng suất sữa /chu kỳ ≥ 350 kg và chu kỳ tiết sũa ≥240 ngày…,qua đó góp phần phát triển nghề chăn nuôi dê sữa để tăng thu nhập cho người dân địa phương  góp phần xóa đói giảm nghèo tạo sinh kế cho người dân trong vùng. 

Cấn Thị Hợp _ Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi