Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

02/01/2024

Sáng 30/12/2023, Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 tại Hội trường của Trung tâm – P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi; Đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT, phòng Tổ chức Hành chính và các bộ môn thuộc Viện; Đại diện các Trung tâm trực thuộc Viện; Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương cùng đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương có cơ cấu  tổ chức bộ máy gồm Ban Giám đốc, 3 phòng chức năng chuyên môn và 4 trạm nghiên cứu sản xuất trực thuộc, đang tổ chức nghiên cứu, sản xuất theo chức năng nhiệm vụ.

Năm 2023 Trung tâm đã tổng kết nghiệm thu 01 dự án sản xuất cấp Nhà nước, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ cấp Bộ và 01 đề tài Phối hợp với Bộ môn di truyền -Viện Chăn nuôi, phối hợp với các đơn vị địa phương thực hiện 7 nhiệm vụ NTMN và 02 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Tham gia Hội nghị khoa học công nghệ chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp tổ chức tháng 8/2023, với 11 báo báo được trình bày. Kết quả sản xuất tổng đàn mái sinh sản bình quân: Gà: 19.233 con; Vịt: 10.158 con; Ngan: 9.822 con; Đà điểu: 351 con. Chuyển giao vào snar xuất: Gà giống 01 ngày tuổi: 1.797.850 con; Vịt giống 01 ngày tuổi: 1.637.518; Ngan giống 01 ngày tuổi: 947.154; Đà điểu giống 01 ngày tuổi: 4.462 con. Ngoài ra, Trung tâm đã hợp tác thực hiện 7 dự án Nông thôn miền núi và với doanh nghiệp tại các tỉnh Hà Nam, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hải Dương và Điện Biên trong đó 1 nhiệm vụ đã được nghiệm thu.

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024; tổ chức tổng kết 02 đề tại cấp Bộ; tiếp tục triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ cấp Bộ, 03 nhiệm vụ cấp Bộ bắt đầu triển khai năm 2024; 02 nhiệm vụ cấp Nhà nước; 02 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và phối hợp với các đơn vị địa phương thực hiện 04 nhiệm vụ NTMN. 02 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: (1) Nghiên cứu chọn lọc ổn định năng suất 02 dòng gà Ai cập và thử nghiệm một số tổ hợp lai thương phẩm. (2) Nghiên cứu chọn lọc nhân thuần 2 dòng vịt CT và thử nghiệm một số tổ hợp lai giữa các dòng vịt. Tiếp tục đề xuất và triển khai các nhiệm vụ khoa học và hợp tác với một số Hãng gia cầm trên thế giới để tiếp nhận và chuyển giao giống gia cầm, thủy cầm, cũng như trao đổi kinh nghiệm về công tác chọn giống gia cầm. Nhập khẩu thiết bị chăn nuôi.

Viện trưởng Viện Chăn nuôi TS. Phạm Công Thiếu trao thi đua khen thưởng cho cán bộ đạt danh hiệu thi đua trong năm

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi