Trung tâm Nghiên cứu Ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

29/12/2023

Sáng ngày 29/12/2023, Trung tâm Nghiên cứu Ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 tại Hội trường của Trung tâm, Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi; Đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT, phòng Tổ chức Hành chính; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm Nghiên cứu Nghiên cứu Ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi cùng đông đảo các Quý vị đại biểu.

Trung tâm Nghiên cứu Ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi là đơn vị hoạt động khoa học công nghệ trực thuộc Viện Chăn nuôi. Trong năm 2023 mặc dù Trung tâm còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo của Viện cũng như của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: Trung tâm đã thực hiện 17 nhiệm vụ khoa học: 01 đề tài cấp Nhà Nước; 01 đề tài quỹ gen cấp bộ; 01 Đề tài khoa học cấp Bộ; 02 Đề tài tiềm năng cấp Bộ; 01 tiêu chuẩn Quốc gia; 03 Nhiệm vụ thường xuyên; 01 đề tài khoa học cấp tỉnh; 01 đề tài nghiên cứu khoa học phối hợp với Bộ công an; 01 nhiệm vụ khoa học phối hợp với Bộ Quốc Phòng; 01 nhiệm vụ phối hợp với Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 01 nhiệm vụ phối hợp với Bộ môn Dinh dưỡng – Viên Chăn nuôi; 01 nhiệm vụ phối hợp với với Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học– Viện Chăn nuôi; Tham gia 01 dự án“Lợi ích nguồn gen Gà châu Á(AsGG); 01 Dự án giảm nghèo quốc gia năm 2023 “Xây dựng mô hình nuôi ong nội (Apis.Cerana). Nuôi giữ 1.500 con gà Ri giống gốc sản phẩm giống gốc 42.000 con, nhưng do Cục chăn nuôi tạm dừng chương trình giống gốc, vẫn tiếp tục nuôi giữ 1.500 con gà hậu bị cho năm 2024. Các chỉ tiêu kỹ thuật các đàn gia cầm giống gốc đều đạt và vượt so với quyết định 3368/QĐ-BNN-CN ngày 06/09/2022. Các đàn giống được sản xuất từ các đàn giống gốc có chất lượng tốt, đưa ra sản xuất đã góp phần không nhỏ trong công tác tái cơ cấu ngành chăn nuôi cũng như thúc đẩy phát triển chăn nuôi các giống gà lông màu trong cả nước, đặc biệt là các khu vực trung du và miền núi phía Bắc và Trung bộ. Kết quả sản xuất đàn ong ngoại: 400 đàn; Gà bố mẹ sinh sản: 19.575 con; Chuyển giao vào sản xuất: ong ngoại 200 đàn; Gà giống 01 ngày tuổi 611.826 con.

Trong kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Trung tâm tiếp tục thực hiện và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao, đồng thời triển khai mở rộng hợp tác với các địa phương về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về con giống ong, gia cầm. Tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ khoa học trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm năm 2023 tại Hội nghị

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Viện trưởng và Giám đốc Trung tâm trao danh hiệu thi đua và chụp ảnh lưu niệm cùng cá nhân đạt danh hiệu thi đua trong năm

nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Ong và chuyển giao công nghệ chăn nuôi


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi