Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi tổng kết năm 2021

24/12/2021

Lãnh đaọ Viện và lãnh đạo Trung tâm tặng bằng khen cho cán bộ đạt danh hiệu thi đua trong năm (ảnh: TS. Chu Mạnh Thắng)

Ngày 24/12/2021, Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 tại Hội trường của Trung tâm –Q.Hà Đông, Hà nội.

Tới dự Hội nghị có TS.Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi; TS.Ngô Thị Kim Cúc– Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi; TS. Phạm Doãn Lân – Phó Viện trưởng; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động tại Trung tâm; Đại diện các Bộ môn, Phòng ban của Viện.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, ngân sách hoạt động được cấp theo nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, do đó Trung tâm phải chủ động nguồn kinh phí để hoạt động. Năm 2021 dịch covid-19 kéo dài nên đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Viện cũng như của Bộ Nông nghiệp, Trung tâm đã khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đã triển khai thực hiện các đề tài nghiêm túc đúng theo yêu cầu về nội dung, tiến độ. Trung tâm cũng đã thực hiện tốt các công tác như: đầu tư mở rộng sản xuất, đời sống việc làm ổn định, mức thu nhập của cán bộ công nhân viên được cải thiện, góp phần ổn định cuộc sống cho CBCNV.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi