Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền núi kỷ niệm 60 năm thành lập

21/11/2020

Sáng 21-11, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi - Viện Chăn nuôi đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung tâm. Đến dự có Đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ; Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi; Các đại diện của Phòng, Ban, các Trung tâm thuộc Viện; Lãnh đạo T.P Sông Công; lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động của Trung tâm và đông đảo các Quý vị đại biểu.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm (ảnh: Nguyễn Văn Quang)

Viện trưởng - TS. Phạm Công Thiếu phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Nguyễn Văn Quang)

Ngày 12 tháng 4 năm 1960, Ủy ban Hành chính Khu tự trị Việt Bắc ra quyết định thành lập Trại nhân giống ngựa Bá Vân (nay là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi) trực thuộc Sở Kiến trúc Việt Bắc tại Bình Sơn, Đồng Hỷ, Bắc Thái (nay là Bình Sơn – TP. Sông Công – Thái Nguyên) được thành lập. Trung tâm là đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu tỏng lĩnh vực chăn nuôi, thú y phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp nông thôn vùng Trung du, miền núi.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trung tâm đã chủ trì nghiên cứu 23 đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh cùng 50 đề tài cấp cơ sở trong chuyển giao công nghệ; đào tạo, tập huấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho hơn 30.000 học sinh, sinh viên, nông dân; cung cấp khoảng 10.000 con ngựa bạch, ngựa lai, 1.000 con trâu lai, hàng triệu con gà, vịt giống… cho hơn 20 tỉnh, thành trong cả nước. Cùng với đó, Trung tâm cũng triển khai nghiên cứu, lai tạo, nhân thuần ngựa; giữ quỹ gen trâuMurrah, nuôi giữ giống trâu gốc ….

Căn cứ thực tiễn sản xuất chăn nuôi ở các địa phương, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi tiếp tục tập trung nghiên cứu các giống trâu, chuyển giao công nghệ về giống, dinh dưỡng, thú y… để xây dựng các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Với những thành tích nổi bật trong những năm qua, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi đã vinh dự được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ thi đua.


Lãnh đạo Trung tâm nhận cờ thi đua (ảnh: Nguyễn Văn Quang)

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi