Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền Núi tổng kết năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

04/01/2023

Sáng ngày 04/01/2023, Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền Núi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 tại Hội trường của Trung tâm – TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Tới dự Hội nghị có Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện các Phòng, các đơn vị thuộc Viện; Lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động tại Trung tâm.

Mặc dù năm 2022 đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn tăng cao, giá trâu bò giảm mạnh, lao động trực tiếp thiếu hụt, nguồn ngân sách hạn hẹp, nhưng với tinh thần đoàn kết vượt khó, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cơ cấu tổ chức ổn định, đời sống, việc làm, thu nhập của cán bộ viên chức, người lao động được đảm bảo và ổn định. Đàn gia súc giống gốc sinh trưởng, phát triển tốt. Nhiệm vụ thường xuyên, nuôi giữ đàn gia súc giống đảm bảo. Phối hợp liên doanh liên kết trong nghiên cứu khoa học và sản xuất. Phối hợp tốt trong công tác chuyên môn và cung ứng thức ăn thô xanh cho đàn ngựa thuộc Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh, đàn ngựa Mông Cổ sinh trưởng, sinh sản tốt, huấn luyện thành thục, không xảy ra dịch bệnh, tỷ lệ nuôi sống 100%. Công tác liên kết với Công ty CP dược Hanvet thực hiện có hiệu quả. Bước đầu tổ chức tốt mô hình du lịch giáo dục thực nghiệm nông nghiệp tại đơn vị.

Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023: Thực hiện 2 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng tại đơn vị; Đào tạo thực hành về thụ tinh nhân tạo cho trâu; Tập huấn kỹ thuật chọn giống, thú y, chăm sóc, nuôi dưỡng, phát hiện trâu động dục. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh: Nguyễn Văn Quang)

Giám đốc Trung tâm TS. Nguyễn Văn Đại báo cáo tóm tắt hoạt động của Trung tâm năm 2022 tại Hội nghị (ảnh: Nguyễn Văn Quang)

Tin: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi