TRUNG TÂM VIGOVA HỢP TÁC CHUYỂN GIAO MÔ HÌNH NUÔI VỊT BIỂN CHO BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

09/03/2021

Sáng nay ngày 09 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA đã tiến hành chuyển giao mô hình nuôi vịt biển và trao tặng 5.500 con vịt biển giống cho Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ cùng được diễn ra trang trọng trong sáng nay.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ hỗ trợ 5.500 con vịt biển giống (15.000 đồng/con) trong năm 2021 (chia thành 3 đợt), tương đương kinh phí 82.500.000 đồng để hỗ trợ Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tăng gia sản xuất.

 

 

 

 

 

 

 

http://vigova.vn/


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi