Viện Chăn nuôi thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

21/04/2023

Ngày 17/4/2023, Viện Chăn nuôi đã ban hành thông báo số 158/TB-VCN-TCHC về việc tuyển dụng viên chức năm 2023. Thông báo được đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 19/4/2023 và trên website của Viện Chăn nuôi.

Viện Chăn nuôi thông báo như sau:

1. Về số lượng tuyển dụng

- Số lượng tuyển dụng ứng với vị trí việc làm53 chỉ tiêu

Trong đó:

+ Nghiên cứu viên: 35 chỉ tiêu

+ Kế toán viên: 11 chỉ tiêu

+ Chuyên viên: 05 chỉ tiêu

+ Kỹ sư: 02 chỉ tiêu

Chi tiết xem tại đường link bên dưới

1. Thông báo

2. Các vị trí tuyển dụng

Phòng TCHC-VCN


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi