Đại hội Chi bộ Nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi nhiệm kỳ 2022 - 2025

27/07/2022

Sáng ngày 27/7/2022, tại Hội trường tầng 2 nhà A Viện Chăn nuôi, Chi bộ Nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tham dự Đại hội có Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chăn nuôi TS. Phạm Công Thiếu;  Đảng Ủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức Hành Chính Lê Văn Huyên; Đại diện các Chi ủy Chi bộ trực thuộc Viện; Các đồng chí trong Chi bộ Nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi.

Tại Đại hội, các Đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020- 2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; Các đảng viên thuộc Chi bộ Nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi đã phát biểu nhiều ý kiến, tham gia thảo luận các báo cáo chính trị của Chi bộ mình.

Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, cấp ủy Chi bộ Nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Phấn đấu kết nạp Đảng viên trẻ. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm các đồng chí: Nguyễn Thành Trung – Bí thư chi bộ và Đặng Vũ Hòa – Phó bí thư chi bộ;

Một số hình ảnh tại Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Bí thư đảng ủy, Viện trưởng Viện Chăn nuôi TS. Phạm Công Thiếu phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu và Đảng Ủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức Hành Chính Lê Văn Huyên chụp ảnh lưu niệm cùng Cấp ủy nhiệm kỳ mới

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu và Đảng Ủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức Hành Chính Lê Văn Huyên chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi