Hội nghị góp ý kiến xây dựng đề án hợp tác liên kết, liên doanh

25/11/2021

Sáng ngày 25/11/2021, Tại Hội trường tầng 2, số 9 Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà nội, Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị góp ý kiến hợp tác liên kết của Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương.

Tham dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT; đại diện Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương; đại diện Phòng kế hoạch tài chính, phòng Tổ chức Hành chính; đặc biệt có sự tham dự của đại diện tập đoàn TH True Milk ông Ngô Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên trong đoàn công tác của tập đoàn.

Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương là đơn vị sự nghiệp. Với chủ trương của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong liên kết liên doanh giữa các đơn vị công lập thuộc Viện và các doanh nghiệp lớn. Với thế mạnh của Trung tâm là có đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, có tiềm lực về đất đai. Nhằm tăng khả năng tự chủ của đơn vị, tạo mạng lưới chăn nuôi bò sữa trong nông hộ theo hướng hữu cơ. Mở ra một hướng đi mới đa dạng hóa sản phẩm. Ngoài ra, liên doanh sản xuất sẽ là kênh giúp Trung tâm đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật từ kết quả nghiên cứu của đơn vị vào sản xuất. Từ những mục tiêu đó, Trung tâm đã xây dựng đề án “Sử dụng tài sản công tại Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương thuộc Viện Chăn nuôi vào mục đích liên doanh, liên kết với Doanh nghiệp lớn”.

Tại buổi làm việc, Viện Chăn nuôi, Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương, Tập đoàn TH True Milk đã có những trao đổi, những tư vấn góp ý cho đề án để xây dựng hoàn chỉnh đề án đạt tới những mục tiêu đặt ra.

Tin: Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi