Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ Lãnh đạo Viện Chăn nuôi

23/08/2023

Chiều ngày 23/8/2023, Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Lãnh đạo Viện do Bí thư Đảng Ủy, Viện Trưởng TS. Phạm Công Thiếu chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Tống Anh Tuấn, Chuyên viên cao cấp, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Đảng ủy Viện; Ban Lãnh đạo Viện; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện; Chủ tịch Công đoàn Viện và Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM Viện.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 04 đồng chí Lãnh đạo Viện theo văn bản 4065/BNN-TCCB ngày 21/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị.

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Viện trưởng và các Phó Viện trưởng là nội dung quan trọng được thực hiện vào năm giữa nhiệm kỳ. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nhận xét, đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của từng đồng chí, là cơ sở để các đồng chí tiếp tục “tự soi”, “tự sửa” hoàn thiện bản thân, cống hiến cho sự nghiệp phát triển ngành chăn nuôi.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được báo cáo và công khai theo đúng quy định.

Quang cảnh Hội nghị

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu chủ trì Hội nghị

Các đại biểu bỏ phiếu

Tin: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi