Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Chăn nuôi

13/05/2022

Bí thư Đảng Ủy – Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu chủ trì Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 13/5/2022, Đảng Ủy Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt và cấp ủy các đơn vị thuộc Đảng Bộ Viện với nội dụng: Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2025-2030 do Bí thư Đảng Ủy – Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu chủ trì.

Thông qua việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tới. Sau khi nghiên cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ theo đúng quy định và hướng dẫn.

Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Qua xây dựng, bổ sung quy hoạch sẽ phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có triển vọng đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi