Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Lãnh đạo, Quản lý Viện Chăn nuôi

05/07/2022

Sáng ngày 5/7/2022, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung chức danh Lãnh đạo, quản lý Viện Chăn nuôi nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 do Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu chủ trì.

Thông qua việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tới. Sau khi nghiên cứu cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ theo đúng quy định và hướng dẫn.

Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Qua xây dựng, bổ sung quy hoạch sẽ phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có triển vọng đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

Tin: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi