Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

09/07/2021

 

Chiều ngày 9/7/2021, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 tại Hội trường lớn của Viện, số 9 Tân Phong, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do tình hình dịch bệnh covid nên Viện tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp và trực truyến.

Tham dự Hội nghị có TS.Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Các Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Hữu Tỉnh, TS.Ngô Thị Kim Cúc và TS. Phạm Doãn Lân; Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các Trung tâm trực thuộc Viện, Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ và khối Văn phòng Viện.

Trong 06 tháng đầu năm 2021 diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid -19 lan nhanh thành nhiều đợt, trên nhiều tỉnh thành, nhiều quốc gia đã gây hậu quả rất lớn đến việc triển khai các đề tài, dự án và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác nghiên cứu, sản xuất dịch vụ con giống tại một số đơn vị đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và sản xuất con giống trong tình hình mới. Mặc dù vậy nhưng trong 6 tháng đầu năm 2021 Viện đã đạt những kết quả về khoa học công nghệ:

- Viện đã triển khai 60 nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước và cấp Bộ. Trong đó, nhiệm vụ cấp Nhà nước là 14 nhiệm vụ (gồm 5 dự án SXTN, 9 nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen); 46 nhiệm vụ cấp Bộ (16 đề tài cấp Bộ, 02 nhiệm vụ lưu giữ và bảo tồn nguồn gen, 3 nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm, 3 dự án SXTN, 6 nhiệm vụ tăng cường năng lực cho PTN trọng điểm, 7 đề tài tiềm năng, 7 dự án khuyến nông, 2 nhiệm vụ môi trường).

- Triển khai thực hiện 34 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của năm 2021 cho toàn khối Viện. Ngoài ra, Viện đã triển khai 83 nhiệm vụ NCKH với các doanh nghiệp, địa phương; xây dựng mô hình xóa đói, giảm nghèo và các dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi.

Hiện nay, các nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai theo đúng tiến độ các nội dung đã được phê duyệt. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý được cấp kịp thời nên đã tạo thuận lợi cho việc triển khai các đề tài, dự án đúng tiến độ. Bên cạnh đó, Viện đã đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT danh mục các đề tài, dự án thuộc Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 và nhiều đề xuất nghiên cứu khác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu phát biểu tại Hội nghị

Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân trình bày báo cáo sơ kết tại Hội nghị

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi