Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động Văn phòng Viện Chăn nuôi năm 2023

06/01/2023

Chiều ngày 05/01/2023, Văn phòng Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2023 tại Hội trường của Viện, số 9 Tân Phong, P.Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Các Phó Viện trưởng PGS.TS. Ngô Thị Kim Cúc, TS. Phạm Doãn Lân cùng toàn thể Viên chức và người lao động khối Văn phòng Viện.

Viện Chăn nuôi là một Viện đầu ngành về lĩnh vực chăn nuôi. Tính đến 31/12/2022 Văn phòng viện có 03 phòng chức năng, 04 bộ môn nghiên cứu chuyên sâu, 01 phòng phân tích thức ăn và sản phẩm chăn nuôi với tổng số cán bộ có mặt hiện nay là 117 người (trong đó: 04 Phó giáo sư, 22 tiến sỹ, 47 thạc sỹ, 31 đại học và 13 cán bộ chuyên môn khác). Trong giai đoạn hiện nay, Văn phòng Viện có những khó khăn nhất định như: Trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác nghiên cứu, dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu nghiên cứu trong tình hình mới; Sự cạnh tranh về nhân lực, cơ sở vật chất và các sản phẩm Khoa học công nghệ giữa các Doanh nghiệp với cơ quan nghiên cứu nhà nước trong đó có Văn phòng Viện .v.v. Bên cạnh những khó khăn đó, Văn phòng Viện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo Viện Chăn nuôi, các Cục, Vụ, v.v. Năm 2022 Văn phòng Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cụ thể: Tổ chức thành công Hội thảo giới thiệu tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực chăn nuôi – thú y toàn quốc; Tổ chức thành công Hội nghị khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2022; Hoàn thành xây dựng “Chiến lược Phát triển Viện Chăn nuôi đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”. Hoàn thành xây dựng đề án “Đẩy mạnh hoạt động Khoa học Công nghệ lĩnh vực chăn nuôi”. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Văn Phòng Viện triển khai thực hiện 40 nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, trong đó có 4 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 9 nhiệm vụ cấp Bộ, 8 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và 1 nhiệm vụ tiềm năng. Chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu thực hiện 10 nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ với các doanh nghiệp, địa phương, phối hợp Viện Trường và các đề tài cơ sở; Thực hiện 8 nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, Văn Phòng Viện cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ về đào tạo Tiến sỹ, xuất bản tạp chí. Thông tin và thư viện cũng được triển khai thường xuyên và kịp thời.

Điểm nổi bật trong năm 2022 là Văn Phòng Viện đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng 01 giải thưởng Nhà nước cho cụm công trinh “Bảo tồn và khai thác nguồn gen vật nuôi bản địa Việt Nam của Viện Chăn nuôi giai đoạn 2000-2020” của tác giả TS. Phạm Công Thiếu và 14 đồng tác giả. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh 01 cá nhân nhận giải thưởng Nhà khoa học của nhà nông lần thứ 4 cho PGS.TS. Ngô Thị Kim Cúc đã có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng hiệu quả, các quy trình kỹ thuật công nghệ được ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất.

Về thi đua khen thưởng: Văn Phòng Viện đã phối hợp với các đơn vị trong Viện hoàn thiện hồ sơ cho các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân: Huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ và nhiều danh hiệu khác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu phát biểu khai mạc Hội nghị

Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân báo cáo tóm tắt hoạt động năm 2022 tại Hội nghị

Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính báo cáo tóm tắt tình hình tài chính tại Hội nghị

Một số hình ảnh trao thi đua khen thưởng

 

 

 

 


 

 

 


 

Tin: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi