Kiểm tra thực địa nhiệm vụ Khoa học công nghệ thực hiện tại tỉnh Cao Bằng

29/04/2021

Từ ngày 27-28/4/2021, Viện Chăn nuôi tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực địa tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Viện tại tỉnh Cao Bằng. Đoàn công tác do Viện trưởng, TS. Phạm Công Thiếu làm trưởng đoàn phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp &PTNT kiểm tra tình hình thực hiện 02 nhiệm vụ Khoa học Công nghệ tại Cao Bằng, đó là dự án SXTN cấp Bộ “Sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi lợn Hạ Lang” do TS. Trần Thị Minh Hoàng làm chủ nhiệm; Đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen lợn Hương” (Nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia) do ThS. Phạm Hải Ninh làm chủ nhiệm.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiểm tra thực địa:

Đoàn kiểm tra dự án SXTN cấp Bộ “Sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi lợn Hạ Lang”

Hình ảnh lợn Hạ Lang

 

Hình ảnh Lợn Hương

Phạm Thị Thanh Hường - Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi