Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020

15/09/2020

Theo quyết định số 447/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 3/9/2020, Viện Chăn nuôi thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện trong 2 ngày 15 và 16/9/2020 tại Hội trường của Văn phòng Viện do Viện trưởng TS.Phạm Công Thiếu chủ trì.

Qua báo cáo của các nhóm thực hiện, Đoàn kiểm tra đã đánh giá nhiệm vụ thực hiện theo đúng các nội dung kế hoạch được phê duyệt.

 

 

 

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi