Lãnh đạo Viện Chăn nuôi kiểm tra thực địa đề tài dự án năm 2024

08/07/2024

Một số hình ảnh của Lãnh đạo Viện Chăn nuôi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra thực địa đề tài, dự án của Viện từ ngày 3/7/2024 tại các điểm triển khai.

Kiểm tra đề tài tại trại lợn ở xã Bình Minh

 

 

Kiểm tra thực địa tại điểm thí nghiệm tại Huế

 

 

Nguồn: Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi