Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên

04/10/2022

Sáng ngày 04/10/2022, tại hội trường Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo cho ông Nguyễn Văn Tuấn. Tham dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính TS. Lê Văn Huyên; Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên.

Viện trưởng, TS. Phạm Công Thiếu đã trao Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên thuộc Viện Chăn nuôi, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm tính từ ngày 13/9/2022.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi