Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Miền núi

10/05/2024

Sáng ngày 10/5/2024, tại Hội trường của Trung tâm nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Miền núi, Thị Xã Sông Công. Viện Chăn nuôi tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Miền núi cho ông Tạ Văn Cần và ông Nguyễn Đức Chuyên.

Tham dự buổi Lễ có Viện trưởng Viện Chăn nuôi TS. Phạm Công Thiếu; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính TS. Lê Văn Huyên; Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm.

Viện trưởng, TS. Phạm Công Thiếu đã trao Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đức Chuyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Miền núi thuộc Viện Chăn nuôi (QĐ số 195/QĐ-VCN-TCHC ngày 04/5/2024). Thời gian bổ nhiệm là 5 năm tính từ ngày 01/4/2024.

Cùng ngày, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu trao quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Tạ Văn Cần giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Miền núi thuộc Viện Chăn nuôi (QĐ số 196/QĐ-VCN-TCHC ngày 04/5/2024). Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm tính từ ngày 01/4/2024.

Trưởng phòng TCHC TS. Lê Văn Huyên công bố QĐ bổ nhiệm

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu trao QĐ bổ nhiệm cho 2 Phó Giám đốc

Viện Chăn nuôi


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi