Phó Viện trưởng Phạm Doãn Lân tiếp chuyên gia Hàn Quốc

05/07/2023

Sáng ngày 04/7/2023 tại Hà Nội, Viện Chăn nuôi (NIAS) và đại học Quốc gia Hàn Quốc JOENBUK đã có buổi gặp gỡ để trao đổi thảo luận về các hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi dựa trên công nghệ hệ vi sinh vật và hệ gen.

Đến dự họp, về phía Viện Chăn nuôi có TS. Phạm Doãn Lân, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi; PGS.TS. Chu Mạnh Thắng, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT; TS. Nguyễn Khánh Vân, Giám đốc phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ TBĐV cùng các nghiên cứu viên và chuyên viên phòng Thí nghiệm trọng điểm và phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT thuộc Viện. Về phía đại học Quốc gia Hàn Quốc JEONBUK có PGS.TS. Ki – Duk Song là đại diện.

Để có cơ sở tiếp tục phát triển các nội dung hoạt động và các hợp tác trong thời gian tới, tại buổi họp hai bên đã trao đổi về kế hoạch hoạt động và thống nhất nội dung chi tiết Biên bản ghi nhớ giữa hai đơn vị.

Buổi họp đã thành công như mong đợi.

Hình ảnh tại buổi làm việc 

 

Lê Thu Hà - Phòng Khoa học Đào tạo và HTQT


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi