THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

14/12/2018

Trong  tháng 7 và tháng 8 năm 2018 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Viện, cụ thể như sau:

1. Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương 

Đồng ý cho ông Phạm Văn Tiềm, Phó Giám đốc Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương được chuyển công tác về Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành nghề kinh tế-kỹ thuật thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

2. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi

a) Đồng ý cho bà Vũ Hoàng Lan, Kế toán trưởng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi được chuyển công tác đến Công ty cổ phần môi trường Việt Xuân Mới kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

b) Bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Thu Hà, Kế toán viên, giữ chức Phụ trách kế toán Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

(Nguồn: Phòng Tổ chức _ Hành chính)


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi