Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến làm việc với Viện Chăn nuôi

18/10/2022

Viện trưởng Phạm Công Thiếu báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm với Thứ trưởng

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thăm Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào động vật

Sáng 18/10/2022, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có buổi làm việc với Viện Chăn nuôi. Cùng dự buổi làm việc có: Đại diện Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục Chăn nuôi; Ban giám đốc Viện; Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT; Các đơn vị thuộc Viện và các thành viên liên quan.

Tại buổi làm việc, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu đã báo cáo với Thứ trưởng về tình hình hoạt động của Viện 9 tháng đầu năm; những khó khăn và thuận lợi của Viện về hoạt động Khoa học công nghệ cũng như cơ sở vật chất của Văn phòng Viện và các đơn vị trong Viện. Thứ trưởng và đoàn công tác đã cùng thảo luận, đánh giá tính cấp thiết, tầm quan trọng của hoạt động Khoa học công nghệ cũng như về tình hình trang thiết bị thí nghiệm, cơ sở vật chất … Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực và sự năng động, sáng tạo của các đơn vị cũng như của toàn Viện. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đưa ra những định hướng tháo gỡ khó khăn còn tồn tại trong các Dự án, các đề xuất khoa học để thúc đẩy sản xuất, góp phần nâng cao tăng trưởng và phát triển của ngành chăn nuôi.

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi