Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến làm việc tại Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

26/03/2022

Chiều ngày 26/3/2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến và đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Phân Viện Chăn nuôn Nam Bộ. Cùng đi với đoàn có: Cục Chăn nuôi, Trung tâm KN Quốc gia. Phía Viện Chăn nuôi có Viện Trưởng TS. Phạm Công Thiếu, Đại diện phòng Khoa học Đào tạo và HTQT, phòng Kế hoạch tài chính, Lãnh đạo Phân Viện, các trung tâm thuộc Phân viện và các cán bộ chủ chốt của Phân viện. Tại buổi họp Thứ trưởng đã nghe Đại diện của Phân viện, các đơn vị thuộc Phân viện báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN, các dự án đầu tư công, tình hình sản xuất kinh doanh, nuôi giữ giống gốc cùng các nhiệm vụ trọng tâm khác. Qua đó, Thư trưởng đã đưa ra ý kiến chỉ đạo khắc phục những khó khăn, phát huy nhưng lợi thế, những thành tựu đạt được để tiếp tục phát triển.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

 

 

 

Phạm Thị Thanh Hường


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi