Viện Chăn nuôi làm việc với Khoa Công nghệ Nông nghiệp – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

01/07/2021

Sáng ngày 1/7/2021, Viện Chăn nuôi đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Khoa Công nghệ Nông nghiệp – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tham dự cuộc họp, về phía Viện Chăn nuôi có Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Đại diện Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi, Bộ môn Di truyền Giống vật nuôi; Bộ môn nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi; Phòng phân tích Thức ăn và sản phẩm chăn nuôi; Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật. Về phía Khoa Công nghệ Nông nghiệp – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội có Trưởng khoa GS. Lê Huy Hàm; Các Phó trưởng Khoa TS. Phạm Minh Triển, TS. Lê Thị Hiên và các Thầy trong đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, các nhà khoa học của Viện Chăn nuôi đã trình bày tóm tắt những thành quả nghiên cứu và thế mạnh của Viện trong các lĩnh vực như: Di truyền giống, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, công nghệ tế bào động vật... Sau khi nghe các báo cáo, 2 bên đã cùng trao đổi, đề xuất ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi, bởi ứng dụng Công nghệ cao chính là chìa khóa để phát triển bền vững ngành chăn nuôi và cũng là đòi hỏi của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi