Viện Chăn nuôi tham dự Hội nghị trực tuyến “Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi”

18/03/2022

Ngày 18/3/2022, Viện Chăn nuôi đã tham dự Hội nghị trực tuyến “Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi” tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Trong thời gian qua, ngành chăn nuôi của nước ta gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, đặc biệt là chịu tác động lớn của dịch tả lợn Châu phi, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thế giới tăng mạnh đã tác động mạnh đến giá thức ăn chăn nuôi trong nước. Giá thức ăn chăn nuôi tăng khiến lợi nhuận của người chăn nuôi lợn bị giảm mạnh, thậm chí thua lỗ. Trước việc phải nhập khẩu rất lớn lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn đang được xây dựng sẽ hướng đến giải quyết vấn đề thức ăn chăn nuôi theo từng vùng, miền gắn với các cơ sở chăn nuôi.

Tại hội nghị “Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi”, Viện Chăn nuôi đã trình bày trước Hội nghị báo cáo tham luận “Một số giải pháp khoa học công nghệ sử dụng các nguyên liệu thức ăn sẵn có tại địa phương nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho vật nuôi và hạ giá thành sản phẩm”.

TS. Chu Mạnh Thắng – Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT – VCN trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị (ảnh TS. Hà Minh Tuân)

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi