Viện Chăn Nuôi tham dự Hội nghị trực tuyến “Hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

17/04/2022

(Toàn cảnh Hội nghị, ảnh Hoàng Thị Mai Lan)

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2022. Viện chăn nuôi tham dự Hội nghị quán triệt chương trình hành động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chiến lượng phát động Nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ban cán sự Đảng-Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức theo hình thức họp trực tuyến. Tại đầu cầu Viện chăn nuôi, với sự có mặt của Ban giám đốc viện, toàn bộ Đảng viên và viên chức khối Văn phòng cùng 12 đơn vị trực thuộc Viện cùng tham dự.

 

 

Nguyễn Văn Quang


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi