Viện Chăn nuôi tiếp đoàn thanh tra công tác thi đua, khen thưởng

19/10/2023

Sáng ngày 18/10/2023, Viện Chăn nuôi tiếp đoàn thanh tra công tác thi đua - khen thưởng Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có Ban Giám đốc Viện, cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các đơn vị thuộc Viện. Phía đoàn Thanh tra có ông Bùi Quang Đức - Phó trưởng đoàn, ông Đào Đức Dương – Thư ký đoàn và các thành viên trong đoàn Thanh tra. Về phía Bộ Nông nghiệp có ông Nguyễn Sông Thao – Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, ông Nguyễn Minh Đức – Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, bà Phạm Thị Hải – chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng.

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Viện Chăn nuôi, công tác thi đua khen thưởng luôn được Lãnh đạo Viện quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi. Công tác thi đua luôn được xác định vừa là nhiệm vụ, vừa là động lực cho phát triển. Hoạt động thi đua được coi là tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét khen thưởng trong cơ quan.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động, tổ chức thực hiện, phù hợp với đặc thù của đơn vị. Phong trào thi đua được phát động luôn có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể quần chúng, đã thu hút đông đảo cán bộ, viên chức và người lao động tham gia, có sức lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Đỗ Ngọc Toàn đề nghị lãnh đạo Viện, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Viện tiếp tục chỉ đạo đơn vị, tạo điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong muốn các đơn vị trong Viện chia sẻ, phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra để Đoàn tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật cũng như trong khâu tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng thời gian tới. Ông cũng ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung nghiêm túc, kỹ lưỡng, tổ chức làm việc với đoàn theo đúng quy định và lịch làm việc đã thống nhất của Hội đồng Thi đua – khen thưởng Viện.

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi