Viện trưởng Phạm Công Thiếu đi kiểm tra thực địa các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022

26/09/2022

Ngày 25/9/2022, Viện trưởng Phạm Công Thiếu và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022 "Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi gà chuyên trứng GT tại một số tỉnh phía Bắc" tại Trại Phổ Yên và một số mô hình tại Bắc Giang, nhiệm vụ do Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương là chủ nhiệm.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra:

 

 

 

 

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi