Viện trưởng Phạm Công Thiếu kiểm tra thực địa tại Quảng Ngãi

28/05/2022

27/5/2022, Viện Chăn nuôi phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường-Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm tra thực địa tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ "Nghiên cứu đánh giá năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của một số con lai giữa bò đực Red Angus, Droughmaster, Charolais với bò cái lai Brahman và bò thuần Brahman" tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Một số hình ảnh của buổi kiểm tra

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Hường

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi