Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu thăm và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn thuộc Phân viện chăn nuôi Nam Bộ

20/04/2022

Một số hình ảnh Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu thăm và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ ngày 19/4/2022.

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Hường


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi