Viện trưởng Viện Chăn nuôi kiểm tra thực địa Dự án “Lợi ích nguồn gen gà Châu Á (AsCGG)”

24/10/2023

Ngày 24/10/2023, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, TS. Phạm Công Thiếu và đoàn công tác của Viện Chăn nuôi đã tổ chức buổi kiểm tra thực địa tình hình triển khai dự án “Lợi ích nguồn gen gà Châu Á (AsCGG)”  tại Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình. Tham dự đoàn công tác có đại diện các phòng Khoa học Đào tạo và HTQT, phòng Kế hoạch tài chỉnh và các cán bộ tham gia thực hiện dự án thuộc Viện Chăn nuôi. Về phía đơn vị phối hợp thực hiện có đại diện Chi Cục chăn nuôi-Thú y tỉnh Hòa Bình.

Đoàn công tác đã thăm thực địa 8 hộ tham gia mô hình trên tổng số 20 hộ tham gia tại tỉnh Hòa Bình. Mặc dù địa bản triển khai thử nghiệm là xã trong diện kinh kế khó khăn, điều kiện về cơ sở vật chất, chuồng trại dụng cụ chăn nuôi còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên với sự nỗ lực phối hợp của Chi Cục chăn nuôi-Thú y tỉnh Hòa Bình cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự hợp tác, đồng thuận từ các hộ tham gia thử nghiệm, đến nay các hộ về cơ bản đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của dự án, đàn gà phát triển tốt, tỷ lệ hao hụt thấp.

Kết luận: Các hoạt động thử nghiệm trong nông hộ tại Hòa Bình của dự án: “Lợi ích nguồn gen gà Châu Á (AsCGG)” đã được thực hiện nghiêm túc, theo đúng tiến độ và đề cương dự án phê duyệt. Sư phối hợp  giữa nhóm thực hiện dự án, Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh Hòa bình, lãnh đạo địa phương và các nông hộ thực hiện thử nghiệm là rất chặt chẽ và có hiệu quả. Người dân phấn khởi và trách nhiệm cao để chăm sóc đàn gà theo yêu cầu của dự án.

Một số hình ảnh đi kiểm tra thực địa

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Hường- Phòng KH, ĐT và HTQT


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi