Bảng tin xuất bán con giống, vật nuôi

Xuất nhập con giống tại các đơn vị 6/2021
6/2021 Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì
STT Loại con giống Số lượng
1 Vịt xiêm 2000
2 Vịt đẻ trứng 2000
3 Vịt siêu nạc 2000

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi