Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lương Anh Dũng

20/12/2018

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 506 ngày 15 tháng 10 năm 2018) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Lương Anh Dũng

Đề tài: Khả năng sinh trưởng, sản xuất tinh và ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm đến năng suất, chất lượng tinh của bò đực giống Brahman, Red Angus nuôi tại Moncada.

Chuyên ngành:           Chăn nuôi

Mã số:                        9 62 01 05

Nghiên cứu sinh:        Lương Anh Dũng

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. PGS.TS. Mai Văn Sánh

2. TS. Lê Văn Thông

Cơ sở đào tạo:             Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Hoàng Kim Giao

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Trần Văn Tường

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phản biện 2

4

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 3

5

TS. Lê Văn Ty

Viện Công nghệ sinh học

Ủy viên

6

TS. Lê Bá Quế

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Phạm Văn Tiềm

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thư ký

 

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Chăn nuôi; Mã số: 9 62 01 05, với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Đào tạo và Thông tin, Phòng Khoa học, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án

Phó viện trưởng phụ trách Viện - TS.Phạm Công Thiếu phát biểu tại buổi lễ

NCS báo cáo luận án trước Hội đồng

Tân tiến sĩ phát biểu tại buổi lễ

Hội đồng và Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng tân Tiến sĩ

Phó viện trưởng phụ trách Viện chụp ảnh lưu niệm cùng tân Tiến sĩ

Lãnh đạo Trung tâm giống gia súc lớn Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng tân tiến sĩ

(Tin: Khâu Thị Định – Phòng Đào tạo thông tin)


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi