Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Tạ Thị Hương Giang

10/08/2023

Sáng 10 tháng 8 năm 2023, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 278/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 28 tháng 6 năm 2023) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Tạ Thị Hương Giang.

Đề tài luận án: Chọn tạo hai dòng ngan từ nguồn nguyên liệu ngan Pháp R71 SL

Ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi

Mã số: 9 62 01 08                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Phùng Đức Tiến

2. TS. Nguyễn Quý Khiêm

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn; Đồng nghiệp và đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

PGS.TS. Dương Anh Đào

Đại học Sư phạm Hà Nội

Phản biện 3

5

PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Hồ Làm Sơn

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên Thư ký

Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá luận án

Thầy Chủ tịch điều hành Hội đồng đánh giá luận án

NCS trình bày luận án trước Hội đồng

Một số hình ảnh Thầy Cô phát biểu nhận xét tại Hội đồng đánh giá luận án

 

 

 

 

 

 

Thầy Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết nghị tại HĐ đánh giá luận án

Đại diện đơn vị đào tạo Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu trao chứng nhận hoàn thành chương trình, tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

NCS phát biểu cảm ơn

Tập thể các Thầy Cô Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Đại diện cơ quan nơi NCS công tác tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tổng hợp: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi