Công đoàn Viện Chăn nuôi tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 – Công đoàn Khối thi đua các Viện

14/12/2022

Sáng ngày 14/12/2022 Công đoàn Viện Chăn nuôi tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Khối thi đua Công đoàn các Viện tổ chức tại Hội trường lớn của Viện Chăn nuôi. Viện Chăn nuôi tham gia với vai trò là Khối trưởng.

Tham dự Hội nghị có Đại diện Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Bùi Xuân Mạch; Các thành viên của Công đoàn cơ sở gồm 14 đơn vị trực thuộc Khối thi đua Công đoàn các Viện.

Tại Hội nghị, Đại diện công đoàn Viện Chăn nuôi, Chủ tịch Công đoàn - Phó Viện trưởng, TS. Ngô Thị Kim Cúc, Khối trưởng Khối thi đua Công đoàn các Viện đã thay mặt các đơn vị trong khối báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo báo cáo, các hoạt động Khối được đánh giá bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn Ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết của ban cán sự của các Bộ, Ngành, được cụ thể hóa đối với từng đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị trong Khối, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động… Qua các hoạt động đó đã làm cho tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên - lao động ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối thực hiện tốt Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” của Tổng Liên đoàn.

Khối thi đua cũng đã tổ chức bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2022. Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Viện Chăn nuôi, Khối trưởng Khối thi đua năm 2022 đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua năm 2023 cho Công đoàn Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đại diện công đoàn Viện Chăn nuôi, Chủ tịch Công đoàn - Phó Viện trưởng, TS. Ngô Thị Kim Cúc, Khối trưởng Khối thi đua Công đoàn các Viện báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn năm 2022

Khối trưởng Khối thi đua năm 2022 bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua năm 2023 cho Công đoàn Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3.

Đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

Tin: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi