Hội nghị Đoàn Viện Chăn nuôi giữa nhiệm kỳ 2017-2022

31/10/2019

Hôm nay ngày 31/10/2019, Đoàn thanh niên Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị Đoàn Viện giữa nhiệm kỳ 2017-2022 tại Hội trường của Viện.

Tới dự Đại hội có: TS.Phạm Công Thiếu – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đoàn – Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Tạ Hồng Sơn – Phó bí thư Đoàn bộ Nông nghiệp và PTNT; Ban chấp hành Đoàn Viện; Đại biểu đại diện của các Phòng ban trong Viện; Đại biểu của các Chi Đoàn thuộc Viện.

Báo cáo tại Hội nghị, Bí thư Đoàn Viện đã nêu lên những thành tích cũng như những hạn chế trong công tác Đoàn: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra; Kết quả triển khai các nội dung trọng tâm từng bước được nâng cao; Khắc phục cơ bản tính dàn trải, thiếu trọng tâm, công tác đi vào thực chất; Công tác giáo dục có bước đổi mới về nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống trong thanh niên; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được chú trọng, chất lượng đoàn viên được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua Đoàn Viện cũng còn những hạn chế nhất định: Công tác giáo dục chưa có nhiều mô hình mới hấp dẫn; Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên còn hạn chế; Công tác định hướng hoạt động cho từng Chi đoàn chưa thật sự hiệu quả.

Hội nghị cũng kiện toàn bầu ra được 6 đồng chí trong ban chấp hành Đoàn Viện mới nhiệm kỳ 2017-2022 gồm: Nguyễn Long Gia, Phạm Thị Thanh Bình, Ma Thị Dược, Nguyễn Duy Trang, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Mai Thương.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

TS. Phạm Công Thiếu - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện Chăn nuôi phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thành Công - Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại Hội nghị

Viện trưởng và Bí thư Đoàn Bộ chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đoàn Viện

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi