Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Phạm Hải Ninh

17/11/2020

Ngày 17/11/2020, tại Hội trường của Viện Chăn nuôi – P.Thụy Phương – Q.Bắc Từ Liêm – Hà Nội, đã tổ chức Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Phạm Hải Ninh (Theo quyết định số 543/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 06 tháng 11 năm 2020).

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá có các Thầy, Cô trong Hội đồng đánh giá; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu – Thầy hướng dẫn 1; Lãnh đạo và tập thể cán bộ của Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học.

Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Phạm Hải Ninh gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Đơn vị công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

TS. Ngô Thị Kim Cúc

Viện Chăn nuôi

Chủ tịch Hội đồng

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

Ủy viên tiểu ban TLTQ

2

TS. Phạm Sỹ Tiệp

Hội bảo vệ động vật Việt Nam

Thư ký Hội đồng

Thư ký tiểu ban Chuyên đề 1

Thư ký tiểu ban Chuyên đề 2

Thư ký tiểu ban TLTQ

3

PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền

Viện Chăn nuôi

Ủy viên Hội đồng

Trưởng tiểu ban TLTQ

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên Hội đồng

Trưởng tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 2

Ủy viên tiểu ban TLTQ

5

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên Hội đồng

Trưởng tiểu ban Chuyên đề 2

Ủy viên tiểu ban Chuyên đề 1

Ủy viên tiểu ban TLTQ

Tại buổi bảo vệ, Nghiên cứu sinh đã trình bày 2 chuyên đề và tiểu luận tổng quan gồm:

Chuyên đề 1: Công tác bảo tồn và phát triển các giống lợn bản địa Việt Nam.

Chuyên đề 2: Chất lượng thịt và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thịt.

Tiểu luận tổng quan: Tiểu luận tổng quan về khả năng sinh sản, sinh trưởng của lợn hương qua các thế hệ.

Hội đồng đã đánh giá, góp ý cho các Chuyên đề và Tiểu luận tổng quan theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi