Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Lê Thanh Hải

30/03/2021

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Viện Chăn nuôi tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Thanh Hải tại Hội trường của Viện Chăn nuôi – P.Thụy Phương – Q.Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Đề tài: Chọn lọc tạo hai dòng vịt cao sản hướng thịt cho chăn nuôi thâm canh tại các tỉnh phía Nam.

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Dương Xuân Tuyển

2. TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh có các Thành viên trong Hội đồng; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Đại diện đơn vị quản lý chuyên môn và các quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Đơn vị công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Giới thiệu luận án 1

3

TS. Nguyễn Văn Trọng

Cục Chăn nuôi

Giới thiệu luận án 2

4

TS. Lê Thị Nga

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

5

PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Dương Xuân Tuyển

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Hồ Lam Sơn

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Thư ký

 

Đây là buổi sinh hoạt khoa học, thông qua các ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự đã chỉ ra những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án, từ đó nghiên cứu sinh bổ sung, sửa chữa và hoàn chỉnh Luận án của mình trước khi bảo vệ cấp Viện.

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu - Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở

NCS trình bày luận án trước Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở

Tổng hợp tin: Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQTT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi