Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hồng Nhung

21/03/2022

Sáng 21 tháng 3 năm 2022, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 03/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 04 tháng 01 năm 2022) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hồng Nhung.

Đề tài: Trồng và sử dụng cây Chùm ngây (Moringa oleifera) trong chăn nuôi gà lông màu

Ngành: Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 07                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. PGS.TS. Từ Trung Kiên

2. TS. Trần Thị Bích Ngọc

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn; Đồng nghiệp và đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Cao Văn

Đại học Hùng Vương

Phản biện 2

4

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy Viên

6

PGS.TS. Trần Hiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Hồ Lam Sơn

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên Thư ký

 Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá luận án

Thầy Chủ tịch điều khiển Hội đồng đánh giá luận án  (ảnh Khâu Thị Định)

NCS trình bày luận án trước Hội đồng  (ảnh Khâu Thị Định)

Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân đại diện cơ sở đào tạo, phụ trách đào tạo trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho NCS (ảnh Khâu Thị Định)

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS (ảnh Khâu Thị Định)

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án, đại diện cơ sở đào tạo, tập thể Thầy hướng dẫn và đại diện đơn vị nơi NCS công tác chụp ảnh lưu niệm cùng NCS (ảnh Lê Thu Hà)

Đại diện cơ quan nơi NCS công tác tặng hoa chúc mừng NCS (ảnh Khâu Thị Định)

Tổng hợp: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi