Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thúy

18/12/2021

Ngày 18 tháng 12 năm 2021, tại Viện Chăn nuôi đã tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thúy; Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi (Mã số: 9 62 01 08), đề tài Luận án: “Mối liên kết giữa đa hình một số gen ứng viên với tính trạng tăng khối lượng, dày mỡ lưng và tỷ lệ mỡ giắt ở lợn Duroc” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Phạm Doãn lân và TS. Đoàn Xuân Soạn.

Đến tham dự buổi đánh giá luận án có TS. Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi,  TS. Nguyễn Tuấn Điệp - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, TS. Mai Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Đại diện Lãnh đạo đơn vị quản lý chuyên môn; Tập thể Thầy hướng dẫn cùng một số bạn bè, đồng nghiệp và người thân của nghiên cứu sinh.

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện bao gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh
trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Đồng Văn Quyền

Viện Công nghệ sinh học

Phản biện 1

3

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

TS. Nguyễn Văn Hậu

Cục Chăn nuôi

Phản biện 3

5

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Khánh Vân

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Phạm Sỹ Tiệp

Hội Bảo vệ động vật Việt Nam

Ủy viên Thư ký

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Đức, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS. Hoàng Thị Thúy trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

Sau khi nghe NCS trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu (đạt 100%), PGS.TS. Nguyễn Văn Đức thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS Hoàng Thị Thúy bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án:

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo buổi đánh giá Luận án

TS. Phạm Doãn Lân đại diện thầy Hướng dẫn phát biểu ý kiến

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu- đại diện cơ sở đào tạo trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS tặng hoa cảm ơn Hội đồng đánh giá luận án, tập thể Thầy hướng dẫn, Đại diện đơn vị đào tạo

NCS tặng hoa cảm ơn Hội đồng đánh giá luận án

NCS tặng hoa cảm ơn Thầy hướng dẫn khoa học

Bạn bè và người thân tặng hoa chúc mừng NCS

Tin: Võ Hoài Hương


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi